Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.

Tilmelding til møder for personlige medlemmer 2015

Danske Seniorer inviterer personlige medlemmer til at deltage i organisationens arbejde og blive kongresdelegeret.
I hver region vælges et antal personlige medlemmer til deltagelse i kongressen, som i år er d. 8. september.
Antallet af kongresdelegerede afhænger af antallet af personlige medlemmer i regionen.
Danske Seniorer er vært med kaffe og brød ved møderne.
Hvilket møde du kan deltage i, afhænger af hvilken region du bor i.

 Region Midt, 12. marts kl. 14, Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
 Region Nord, 23. marts kl. 9.30, Bålhøjcentret, Tykskovvej 4, Tårs

Danske Seniorer er vært med kaffe og brød ved møderne.
Tilmeld dig her

 

Danske Seniorer, transport og Forbrugerrådet TÆNK:
- Frivillige søges til analyse

Lise Acthon Hansen, der er kredsformand i Nordsjælland, er trådt ind som medlem af Forbrugerrådet TÆNK’s Rådssamling på vegne af Danske Seniorer. Og for nylig blev hun medlem af en rådsarbejdsgruppe om transportpolitik.
Det sker i forlængelse af, at Forbrugerrådet Tænk har fået 30 millioner kroner fra Trafikministeriet til en rådsarbejdsgruppe de kommende fire år.

Rådsarbejdsgruppen, der har fået navnet Passagerpulsen, består af en selvstændig administration og syv fra rådssamlingen.
Man kan læse mere op denne på www.passagerpulsen.taenk.dk

Lise Achton Hansen vil på møderne tale danske seniorers sag.

Frivillige søges til analysearbejde
Passagerpulsen skal finde en del frivillige, der kan hjælpe med et større analysearbejde, hvorfor Lise Achton Hansen nu spørger i sit netværk, hvem der har lyst at være med?

- Vi skal bruge 10.000 panelister til Passagerpaneler. Her skal man svare på et spørgeskema seks gange hvert år. Det er ikke afgørende, hvor ofte man benytter sig af kollektiv transport. Man skal bare være villig til at svare på en undersøgelse.

- Danske Seniorer ser gerne, at vi også i denne sag bliver synlige og bruger den indflydelse, vi kan få på det offentlige transportsystem.

Vil man være med, så kan Lise Achton Hansen kontaktes på telefon 47 52 41 14, mobil: 50 93 46 64 eller på kredslise@ctop.dk Man kan også melde sig direkte på Passagerpulsens hjemmeside.

SENIORBLADET

SB-02-15_forside.jpg 

Her kan du se det seneste nummer af SeniorBladet

Læs bladet her 

det elektroniske nyhedsbrev  

Så er der nyt fra Danske Seniorer. Læs blandt andet om kampange for frit valg af TV- kanaler i marts måneds nyhedsbrev.

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev.  

Du kan læse den seneste udgave af vores nyhedsbreve her:  
Se seneste nyhedsbrev 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: 
Bliv abonnent 

 

Kom Med! nr. 1. 2015 

forsideKM_1.2015-tilpassetStr.jpg

Læs seneste Kom Med! 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

Satspuljemidler til svage ældre

Ifølge den politiske aftale om fordelingen af satspuljemidlerne for 2015 på det sociale område vil en stor del af midlerne komme ældre til gode.

I aftalen er der blandt andet afsat millioner til svage ældre, demensområdet og forkortelse af ventetiden for genoptræning.

Læs mere

Danske Seniorer repræsenteret i Japan

Danske Seniorer er netop nu repræsenteret ved et stort 14 dages udvekslingsprogram i Japan.
En delegation på 12 danskere, med Danske Seniorers direktør John Lagoni i spidsen, er taget af sted for at lære af, og dele erfaringer med andre lande, inden for områderne ældre, handicap og unge.
Det japanske udvekslingsprogram, Young Core Leaders of Civil Society Group Development, er udviklet af det japanske udenrigsministerium. Det er sket med henblik på at udvikle ledere under 40 år, der kan tilknyttes Non Governmental Organization, eller NGO, som vi ofte kalder det.
Initiativet skal ses med baggrund i, at japanerne ønsker at skabe et mere sammenhængende samfund. Et samfund, hvor alle bidrager med og bruger deres evner til fordel for andre.
I programmet deltager foruden Danmark også England og Tyskland. Hver med en 12-mands stor delegation.
Det har været japanernes udtrykte ønske, at den danske delegation skulle ledes af Danske Seniorers direktør John Lagoni, efter en japansk delegation under et tidligere besøg i Danmark mødte Lagoni.

seniormagasinet på dk4

Deltag i tv optagelse på dk4
Danske Seniorers medlemmer indbydes nu til at overvære optagelsen af dk4´s 60 minutters politiske interviewprogram Qvortrups valg.

Programmerne optages hver fredag formiddag kl. 10.00, hvor tidligere spindoktor, politisk kommentator og redaktør, Henrik Qvortrup, interviewer en toppolitiker fra et af Folketingets partier.
 
Arrangementet foregår hos dk4/Giraffen, Rådmandsgade 55/Titangade 1, 2200 København N. og med ankomst for publikum senest kl. 09.45.

Optagelsen varer 60 minutter og der serveres kaffe og morgenbrød før og under hele optagelsen.

Tilmelding SKAL ske hos: steenw@dk4.dk

Har du mistet afkast

på din pensionsopsparing?

To journaliststuderende vil gerne i kontakt med en person, der har mistet en del af afkastet på sin pensionsopsparing. Eller en person, der har været utilfreds med at være tvunget til at stå i en bestemt pensionskasse.

De to researcher på en artikel, hvor de vil sætte fokus på tvungne pensionskasser og tab har afkast på pension. Hvis du selv har oplevet problemet eller kender nogle, der har, må du meget gerne ringe til Rikke Cathrine Nielsen på: 20952570.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 140.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.

 

Design & Hosting by Macrocom