Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.

det elektroniske nyhedsbrev  

Så er der nyt fra Danske Seniorer. Læs seneste udgave her:
Se seneste nyhedsbrev 

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev.  

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: 
Bliv abonnent 

---------------------------------------------------------------

 

Vesterhavet

Flot tur til Vesterhavet

og Hjertefesten i Esbjerg

5.-7. oktober 2015

Læs mere om turen her

----------------------------------------------

Pressemeddelelse

Danske Seniorer om finanslovsforslag:

Hilser kun delvist finanslovsforslag velkomment

Man fjerner med en hånd ældremilliarden, og så giver man lidt med den anden hånd. Summen er et stort nul og intet løft til ældreområdet.

 • Det klinger hult, når regeringen nu går ud og lancerer at man vil bruge 2,4 milliarder ekstra på sundhed og ældre. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer, i en kommentar til de forestående finanslovsforhandlinger og regeringens finanslovsforslag.

Jørgen Fischer undres således over, at man fra regeringens side tilsyneladende kan ”slippe afsted” med at fortælle, at man vil bruge ekstra 2,4 milliarder på sundhed og ældre, når man forlods har fjernet ældremilliarden.

 • Jeg glæder mig naturligvis over, at regeringen vil styrke indsatsen over for ældre patienter. Det glæder mig også, at man vil øge indsatsen i forhold til personer med en demens diagnose, når vi også ved, at antallet af personer med demens vil stige drastisk i de kommende år.

 • Imidlertid bekymrer det mig, at man allerede har fjernet midler med den ene hånd, for så at slå stort op, at man vil give med den anden.

Jørgen Fischer forklarer:

 • Som jeg nu læser forslaget mere konkret, så flytter man blot pengene rundt mellem forskellige kasser, for reelt set bliver der samlet set ikke flere penge til ældreomsorg, herunder til varme hænder, til de der har hjælp behov, eller til personer med demens.

 • Regeringen vil blandt andet hente penge til øget indsats på ældreområdet ved det såkaldte omprioriteringsbidrag, der skal give 1,1 milliard kroner i statskassen. Disse penge betyder nemlig, at både stat, kommuner og regioner skal effektivisere, så der bliver råd til særlige prioriterede indsatser. Reelt frygter jeg for, at det betyder, at man ude i kommunerne skal hente penge fra ældrepleje, for så at give de samme midler via statens styrkede indsats til samme gruppe. For i så fald er der jo ingen rimelighed i dette, da det samlet set bliver et stort nul.

Videre peger Jørgen Fischer på, at det af finanslovsforslaget fremgår, at regeringen vil spare 110 millioner kroner på boligydelse til ældre i lejeboliger næste år, stigende til 590 millioner kroner i 2020:

 • Dermed rammer man den gruppe af økonomisk svage ældre, som vi i Danske Seniorer er talerør for særdeles hårdt.

 • Jeg kan simpelthen ikke få statens regnestykke til at gå op: Man fjerner ældremilliarden, man fjerner boligydelsen til ældre, og så siger finansministeren, at man over de næste fire år samlet vil tilføre to milliarder kroner på ældreområdet. Som jeg ser det, er det en klar forringelse, hvilket vi absolut ikke kan gå ind for.

   


Pressemeddelelse

– 16. juni 2015

 

Landsformand Jørgen Fischer, Danske Seniorer:

 • Det er slet ikke rimeligt over for landets ældre!

 - Det er absolut ikke i orden, at Venstre nu vil skære i klippekortsordningen, som man selv har været med til at give danske hjemmehjælpsmodtagere. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer som en reaktion på, at det er kommet frem, at Venstre tilsyneladende nu vil fjerne en række statslige puljer, der skulle være med til at give en lidt mere tålelig tilværelse for landets udsatte og svage, herunder også nogle af de ældre.

Klippekortordningen betyder, at den enkelte hjemmehjælpsmodtager selv kan disponere over en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. En halv time som hjemmehjælpsmodtageren eksempelvis kan bruges på et ekstra bad, til at få skiftet sengetøj eller til en social foranstaltning, som en tur på gaden eller på bibliotek.

 Jørgen Fischer siger:

- Normalt vil vi som upartisk organisation ikke blande os i valgkampen, men når det nu kommer frem, at Venstre vil reducere klippekortordningen for i stedet at bruge pengene på at belønne kommuner, der opnår gode resultater på integrationsområdet, så må vi på det kraftigste sige fra. Det går simpelthen ikke!

 - Klippekortordningen, som Venstre selv har været med til at afsætte 75 millioner kroner til i indeværende år og yderligere 150 millioner kroner til næste år, ser dermed ud til at skulle udhules, inden den rigtig er kommet gang.

- Jeg noterer mig således, at Venstre tilsyneladende vil sløjfe 16 statslige puljer, som alle kommuner har mulighed for at ansøge. Blandt puljerne også den, der giver penge til klippekortordningen.

 Jørgen Fischer fortsætter:

- Der sidder i tusindevis af hjemmehjælpsmodtagere rundt omkring i landet, der allerede i dag får for lidt tid til rengøring, vask, skift af sengetøj, og hjælp til andre ting. Disse mennesker har virkelig brug for hjælp, og så gør det ondt på mig, hvis man nu vil fjerne den ekstra halve time, som Venstre selv har været med til bevilget disse mennesker.

- Jeg har fuld forståelse for, at man gerne vil gøre en indsats på indvandrerområdet, men jeg har absolut ingen forståelse for, at det skal gå ud over landets hjemmehjælpsmodtagere. Mange af disse har via skatter gennem årtier bidraget til den kasse, der skulle sikre dem rimelige forhold, i deres alderdom. Og nu vil man fjerne de midler. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at mange blev glade, da klippekortordningen blev indført, men at de nu skal opleve skuffelse.

 Afsluttende lyder det fra Jørgen Fischer:

- Jeg synes at landets politikere skal tage landets ældre langt mere alvorligt og sikre dem en god og tryg tilværelse i stedet for hele tiden at reducere i de tilbud, der gives. Det er ikke danske politikere klædeligt! Og slet ikke værdigt i forhold til vores pensionister og hjemmehjælpsmodtagere. Det har de simpelthen ikke fortjent. Landets borgere har ret til rimelige forhold i alderdommen.

Midlerne til at belønne kommunerne med, skal komme fra 16 forskellige statslige puljer, som Venstre selv har været med til at forhandle på plads: Det drejer sig om midler til en mere målrettet indsats mod borgere med psykiske lidelser, alkoholproblemer eller som nævnt hele klippekortordningen, der skulle tilgodese landets socialt udsatte ældre og hjemmehjælpsmodtagere.


 

 

 

 

 

HB møde i Tisvilde

Hovedbestyrelsen i Danske Seniorer har nylig holdt møde på Seniorhøjskolen i Tisvilde. En lang række spændende emner var til orientering og debat. Formanden Jørgen Fischer aflagde en organisatorisk beretning om blandt andet det arbejde, der er pågået de seneste måneder.

Der var orientering fra hovedbestyrelsesmedlemmerne om arbejdet ude i de 18 kredse. Dette til gensidig inspiration. De nye kredsbestyrelsesformand og dermed også nye hovedbestyrelsesmedlemmer blev præsenteret ...og deltog alle aktivt i debatterne.

Også konsulenterne gav en orientering om deres arbejde.

Næste HB-møde finder sted den 10. august.

Danske_Seniorer_hb_april_15_119.JPG

Udviklingspuljen 2015

Læs mere her 

Hent ansøgningsskema her

SENIORBLADET

Her er det seneste nummer af SeniorBladet:

5-2015_forside.jpg

 

Læs blad nr. 4 her 

---------------------------------------------------------------- 

Udtalelse fra Danske Seniorers kongres

8. september 2015, Bygholm Park Hotel Scandic, Horsens.

Udtalelse fra Danske Seniorers kongres, Horsens, 8. september 2015

Om kort tid skal politikerne i gang med at forhandle finansloven for 2016 på plads.

I den forbindelse skal de mange milliarder, der kommer i statskassen, fordeles på en række områder. Samtidig kigger politikerne på områder, hvor der kan spares, for at få råd til de mange ønsker, de forskellige finanspolitiske ordførere og partiledere har.

 Gennem flere år har ældreområdet måttet holde for. Senest har politikerne rørt ved ældremilliarden, ligesom man gennem flere år har søgt at udhule satspuljemidlerne ved at bruge pengene til helt andre formål end oprindelig tiltænkt.

Fra Danske Seniorers kongres lyder budskabet til politikerne: Hold fingrene fra midler, når de først én gang er tildelt seniorer og ældre. Og lad ikke den teknologiske udvikling gå stærkere, end at også de svagest stillede kan følge med:

 • Vi kan ikke acceptere, at ældre borgere ikke kan få de mest optimale og tilgængelige muligheder for rehabilitering.

 • Vi kan ikke acceptere, at der ikke ydes den bedst mulige beskyttelse af personer med en demensdiagnose og at eksempelvis et teknisk redskab som GPS ikke tages i anvendelse, i de tilfælde hvor det er bedste og eneste mulighed for at sikre personer med en demensdiagnose.

 • Vi kan ikke acceptere, at ældre patienter udskrives fra sygehus før tid af sparehensyn. Hellere en dag for meget end en dag for lidt på hospital i trygge omgivelser.

 • Vi kan ikke acceptere, at der er kommuner, der skærer i forebyggende hjemmebesøg, hvor de er bydende nødvendige, for at sikre et godt liv, - også i den tredje alder.

 • Vi kan ikke acceptere, at yngre medicinske patienter prioriteres højere end ældre medicinske patienter. Tilsvarende kan Danske Seniorer ikke acceptere, at patienter, yngre som ældre, ligger på hospitalsgange.

 • Vi kan ikke acceptere, at kommuner først tre – fire uger efter en patient er udskrevet, sender medarbejdere ud for at visitere til ekstra hjælp.

 • Endelig kan vi ikke acceptere den hastighed, hvormed alt teknologisk i disse år forsøges trukket ned over hovedet på ikke mindst den ældre del af befolkningen. Det dreje sig om blandt andet it, ”vinkekort”, og det kontantløse samfund.

Vi har fuld forståelse for, at der skal være god infrastruktur, at busser og tog skal udbydes i relevant omfang, m.m., men vi har ingen forståelse for, at det gang på gang er på bekostning af ældre medborgere.

Danske Seniorer forventer, at ældre borgere ikke stilles ringere end andre borgere i dette land. 

Således vedtaget på Danske Seniorers kongres, Horsens, 8. september, 2015, på vegne af vores 130.000 medlemmer.

Danske Seniorer er et landsdækkende demokratisk fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, og ældreråd. Samlet har vi flere end 130.000 medlemmer. 600 senior- og pensionistforeninger, flere seniorhøjskoler og 130 datastuer er tilsluttet arbejdet. Vi arbejder for alle seniorer i Danmark, men har især fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre. Desuden arbejder vi for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse, isolation og ensomhed. Danske Seniorer har kontorer i Sdr. Omme og i København.

 

 

 

P R E S S E M E D D E L E L S E.....Udsendt 25. juni 2015

Danske Seniorer:

Rigsrevisorerne gør ret i at se på satspuljemidlerne – Danske Seniorer har flere gange tidligere påpeget, at øremærkede midler går til de forkerte.

Vi hilser det særdeles velkomment, at Rigsrevisorerne nu har kig på satspuljemidlerne. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer, i en kommentar til, at det er kom frem, at Folketingets statsrevisorer udtaler kritik af Finansministeriets manglende overblik over de næsten 13 milliarder kroner, som bruges fra puljesystemet til blandt andet socialt udsatte.

 Jørgen Fischer forsætter:

 Vi har tidligere, senest i et tv program på DK4, netop satte fokus på satspuljemidlerne og i en pressemeddelelse den 15. april, rettet kritik mod, ikke størrelsen af midlerne, men mod fordelingen af midlerne.

Gennem flere år har vi i Danske Seniorer følt og oplevet, at politikerne i udstrakt grad har valgt at give satspuljemidler til en lang række andre projekter, end det de oprindelig var øremærket til: Nemlig samfundets svageste og herunder de svagest stillede ældre.

Det har været beskæmmende for os som seniororganisation at opleve, at de midler, der skulle gå til netop de mennesker, vi arbejder med og for, i stigende grad blev anvendt til alt muligt andet. I flæng kan jeg nævne kampen mod islamisering og uddannelse af fængselspersonale, men også til overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb. Det er også svage grupper, men ikke de grupper, som satspuljemidlerne er øremærket til: De gamle og de svage gamle.

Fra Danske Seniorers side, synes vi, at indsats mod førnævnte områder er særdeles vigtig, men finder det ikke rigtigt, at det er satspuljemidlerne, der skal anvendes til disse formål. I stedet burde pengene findes til disse grupper via finansloven.

Vi synes, at satspuljemidlerne skulle gå, som de var øremærket til, herunder også til de ældre, der har problemer med helbredet eller er blevet socialt isoleret. Vi har påpeget det flere gange, og det ser ud til, at man fra statsrevisorernes side endelig giver os ret, når man, som det er beskrevet, nu siger, at man dybest set ingen sikkerhed har for, om pengene bruges efter hensigten.

Baggrund for satspuljemidlerne

I 1987 blev dyrtidsreguleringen afskaffet.

Dyrtidsreguleringen var en regulering af løn og visse offentlige overførselsindkomster som folkepension.

Reguleringen fulgte udviklingen i prisener og var baseret på reguleringspristal fra Danmarks Statistik.

Ved ophævelsen af dyrtidsreguleringen konstateredes det, at vækstprocenten i overførselsindkomsterne var højere end vækstprocenten i lønningerne.

For at modvirke dette indførte Folketinget i 1990 Satspuljeordningen

 Satspuljeordningen betød, at 0,3 procent af stigninger i overførselsindkomster, som pensioner, dagpenge og kontanthjælp, skulle overføres til satspuljen.

Midlerne i satspuljen skulle fordeles forholdsmæssig mellem pensionister og andre overførselsmodtagere.

Det skulle ske i forhold til deres samlede andel af overførslerne.

Med årene er en stigende del af satspuljemidlerne overgået til andre end pensionister og overførselsmodtagere

I stedet er pengene gået til bland andet integration, overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb.

Midlerne er altså gået til helt andre formål end til oprindelig tiltænkt og lovbefalet.

/Henrik Sieben


Her er det nye Kom Med! nr. 3. 2015 

 ForsideKM.3.2015-tilpassetStr.jpg

Næste Kom Med!
udkommer ultimo november 2015

Læs seneste Kom Med! 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

 


Kulturnat i København

Danske Seniorer fejrer Kulturnatten d. 9. oktober i København med et stort arrangement på Sct. Joseph...

læs mere HER 

------------------------------------------------------------------


EXTRA - EXTRA - EKSTRA


LAST PROM 2015


Den af Danske Seniorer arrangerede Last Prom koncert i Tivolis Koncertsat er totalt udsolgt, hvilket vi naturligvis glæder os meget over. Men, fortvivl ikke…..

 

….I et godt samarbejde med Tivoli, er det lykkedes at fremskaffe yderligere et antal billetter til en lørdagsudgave af Last Prom.

 

Denne finder sted lørdag den 26. september ligeledes klokken 19.30 og med helt identisk stjernebesat program.


Billetterne kan købes for blot 175,- kroner, plus gebyr 20 kroner, men med entré til Tivoli. Normalpris for billetterne fra 280,- til 350 kroner + gebyr.

 

Billetterne købes direkte fra Tivolis Billetkontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01. Husk at sige, at du er medlem af Danske Seniorer.

Se nyeste udgave af Seniormagasinet – "Passiv dødshjælp?"
Endnu en udgave af Seniormagasinet, som Danske Seniorer laver i samarbejde med DK4, er rullet over skærmen. Vært er Georg Julin, der tager emnet passiv dødshjælp op til debat.

Fik du ikke set afsnittet "Passiv dødshjælp" kan det hentes på nedenstående link.

https://youtu.be/KtTwKEDz374

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 130.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.

 

Design & Hosting by Macrocom