Tilmelding til møder for personlige medlemmer 2015

Danske Seniorer inviterer personlige medlemmer til at deltage i organisationens arbejde og blive kongresdelegeret.
I hver region vælges et antal personlige medlemmer til deltagelse i kongressen, som i år er d. 8. september.
Antallet af kongresdelegerede afhænger af antallet af personlige medlemmer i regionen.
Danske Seniorer er vært med kaffe og brød ved møderne.
Hvilket møde du kan deltage i, afhænger af hvilken region du bor i. 

 Tilmeld dig her

Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.

Ændring af Pensionsregler

Reglerne for udbetaling af folke- og førtidspension ændres fra den 1. januar 2015. Størrelsen af pensionerne bliver ikke ændret. Men pensionen vil blive beregnet automatisk på grundlag af SKATs årsopgørelser, og, hvis der er ændringer undervejs i skatteåret, af forskudsopgørelserne. 

Læs mere 

vores svar i høring om kørekort

Danske Seniorer har sendt sit svar i høringen om en eventuel ændring af reglen om at kræve lægetjek af ældre bilister, som ønsker at få deres kørekort fornyet. De indkomne svar skal nu behandles politisk.

Vi anbefaler, at særreglen om obligatorisk lægetjek af 70+årige bilister afskaffes helt og holdent.

Et aktuelt politisk forslag om at hæve aldersgrænsen til 75 år er et skridt på vejen - men ikke nok.

Læs høringssvaret her

Satspuljemidler til svage ældre

Ifølge den politiske aftale om fordelingen af satspuljemidlerne for 2015 på det sociale område vil en stor del af midlerne komme ældre til gode.

I aftalen er der blandt andet afsat millioner til svage ældre, demensområdet og forkortelse af ventetiden for genoptræning.

Læs mere

Har du mistet afkast

på din pensionsopsparing?

To journaliststuderende vil gerne i kontakt med en person, der har mistet en del af afkastet på sin pensionsopsparing. Eller en person, der har været utilfreds med at være tvunget til at stå i en bestemt pensionskasse.

De to researcher på en artikel, hvor de vil sætte fokus på tvungne pensionskasser og tab har afkast på pension. Hvis du selv har oplevet problemet eller kender nogle, der har, må du meget gerne ringe til Rikke Cathrine Nielsen på: 20952570.

Arne Rolighed om social ulighed

Ressourcestærke ældre må hjælpe de svageste ældre. Hør næstformand Arne Rolighed tale om social ulighed og om, hvordan vi skal tage hånd om de svageste ældre.

Se video her 

SENIORBLADET

Forside_til_nr._1.jpg 

Her kan du se det seneste nummer af SeniorBladet

Læs bladet her 

det elektroniske nyhedsbrev  

Så er der nyt fra Danske Seniorer. Læs blandt andet om ændringer af pensionsreglerne og forvirring omkring fritagelse fra digitalisering i december måneds nyhedsbrev.

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev.  

Du kan læse den seneste udgave af vores nyhedsbreve her:  
Se seneste nyhedsbrev 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: 
Bliv abonnent 

 

Kom Med! nr. 1. 2015 

forsideKM_1.2015-tilpassetStr.jpg

Læs seneste Kom Med! 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

John Lagoni om sine visioner

Danske Seniorers nye direktør, John Lagoni, har som sit fortsæt at tage ud i alle kredse og besøge så mange medlemmer og foreninger som muligt for at få inspiration til sit arbejde. 

Hør ham fortælle om sine visioner for arbejdet for Danske Seniorer i tv-programmet Seniormagasinet. 

Se video her

Pas på digitaliseringsfælden

Selv om du er en af de borgere, der har opnået at blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, slipper du alligevel ikke fra at skulle betjene dig selv på pc, hvis du skal søge om pension eller varmetillæg.

- Det er helt absurd, mener landsformand for Danske Seniorer, Jørgen Fischer.

Læs mere

Kørekortsag: regeringen vil lempe lov

Danske Seniorers arbejde for at afskaffe reglen om obligatorisk lægetjek af seniorer over 70 år ved kørekortfornyelse bærer frugt.

Regeringen har lagt et lovforslag frem, som vil hæve aldersgrænsen for obligatoriske lægeundersøgelser af bilister, der ønsker at forny deres kørekort, fra 70 til 75 år.

 

Åbent brev

Til Pernille Rosenkrantz-Theil

Som en påskønnelse af socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theils (S) udmeldinger om, at satspuljemidlerne skal lægges fast ind under Finansloven, har Danske Seniorer sendt hende dette brev.

Læs her

seniormagasinet på dk4

De sidste afsnit i årets række af tv-udsendelser i serien Seniormagasinet bliver vist på tv-kanalen dk4.

Det er udsendelserne "Omsorg for svage ældre" og "Ældre i Yderkantsdanmark".

Du kan se udsendelserne ved at gå ind på nedenstående link.

Klik her.

      udkants_Danmark.png

Besøg Rude Strand Seniorhøjskole

Hvis du gerne vil have et indblik i, hvad man som kursist får ud af et ophold på Rude Strand Seniorhøjskole, kan du se tv-programmet "Vi besøger",

Programmet, hvor man følger et hold kursister på Rude Strand, bliver vist på tv-kanalen dk4.

Du kan se programmet ved at klikke her: 

Se video her

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 140.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.

 

Design & Hosting by Macrocom