Velkommen til Danske Seniorer - og sidste nyt

Danske Seniorer er et landsdækkende demokratisk fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, og ældreråd.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har cirka 130.000 medlemmer. Godt 500 senior- og pensionistforeninger, flere seniorhøjskoler og flere end 100 datastuer er tilsluttet arbejdet. 

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati, og har kontorer i København og i Sdr. Omme.

 

Sidste nyt:


SeniorBladet:

SeniorBladet nr. 1-2016 er udkommet. Vær opmærksom på, at bladet i en del foreninger/klubber er omdelt med PostDanmarks Med Rundt på selve udgivelsesdagen. Fremadrettet vil SeniorBladet ligeledes i en del foreninger/klubber være at finde i Med Rundt. God læselyst!


P R E S S E M E D D E L E L S E udsendt 2. februar som kommentar til regeringens akutpakke:

 

Danske Seniorer:

Penge gør det ikke alene – de varmende hænder mangler

Dejligt med penge til sygehusvæsenet, så der ikke længere skal ligge patienter på gangene, men pengene gør det ikke alene. Er de varmende hænder til rådighed? Er personalet? Er hospitalsstuerne? Danske Seniorer glædes over regeringens akutpakke, men stiller spørgsmålstegn ved, om sygehuse og kommuner kan levere varen.

  • Er der det fornødne personale? Er personalet klar? Og er der stuer nok? Og er kommunerne gearet til at hjemtage færdigbehandlede patienter? Det spørgsmål drister vi os til at stille i en kommentar til, at regeringen netop har offentliggjort sin nye akutpakke på sygehusområdet. Det siger landsformand Jørgen Fischer, Danske Seniorer. I regeringens akutpakke vil man løfte kapaciteten på sygehusene med 416 millioner kroner, begyndende med cirka 200 millioner allerede i år.

  • Vi glædes over en akutpakke, der vil tilgodese blandt andet ældre patienter, så de ikke længere skal ligge på gangene. Vi glædes over, at man vil give det danske sundhedsvæsen en stor millionindsprøjtning, men er det nok? For er det fornødne personale, de fornødne varmende hænder og de fornødne fysiske rammer til stede? Og har kommunerne ressourcerne?

  • Vi har den seneste tid igen og igen oplevet svigt i hospitalsvæsenet, der begrundes med ekstraordinær travlhed. Men er sandheden ikke den, at der altid er ekstraordinært travlt, fordi flere års gentagne nedskæringer på et tidspunkt slår rigtig meget igennem?

  • Senest har vi hørt en forfærdelig historie om flere forældrepar, der må vente i timevis på sygehus for at få deres stærkt feberramte børn tilset af en læge. Og at samme forældrepar drager hjem igen med uforrettet sag. Simpelthen fordi der ikke er ressourcer til stede.

  • Og nye ressourcer kommer ikke lige over en nat.

  • Vi må erkende, at såvel det danske læge- som sygehusvæsen i øjeblikket er fuldt overbelastet. Der er lange køer i lægernes venteværelser, der er lægepraksis, der mangler personale, og vi oplever, at der er mangel på tid og personale på sygehuse og plejehjem. Det personale, der er, løber stærkt for at nå det hele, og det er lig med risiko for omsorgssvigt. Ressourcerne er der simpelthen ikke i øjeblikket. Samtidig er der også på andre fronter stort pres på såvel hospitaler som kommuner. Og ja, vores samfund er blevet beriget med mange nye borgere, men det kræver også tilførsel af flere ressourcer.

  • Det er fint med akutpakken, men tiden er kommet, hvor der skal tænkes langsigtet. Danmarks største årgang, 1946, med 96.111 nyfødte, fylder i år 70 år, og en del af dem, vil om få år, få brug for sundhedsvæsen, for lægehjælp og hospitalsvæsen. Samtidig vil en del få brug for kærlig pleje og plejehjemspladser.

  • Vi har brug for, at der tænkes utraditionelt og at man gør mere for at få og have de fornødne ressourcer til rådighed. Ikke alene i år, men også i årene der kommer.

 

 

 

 Ældreministeren til møde i Danske Seniorer

md_ministeren.jpg

Danske Seniorer holdt sammen med Danske Ældreråd seniorpolitisk debatmøde i Værløse med ældreminister Sophie Løhde.

Læs mere om mødet i næste udgave af SeniorBladet.

Medlemmer af Danske Seniorer får bladet - ikke medlem? Se under indmeldelse

 

 

 

Nyheder fra rejsehjørnet

san_remo_2.jpg

Vi har netop tilføjet nye rejser og ture! 

Klik her for mere information


Er du til krydstogter?

Krydstogt.jpg

Vi arbejder i øjeblikket på at lave de bedste og billigste krydstogter til vores medlemmer, men skal bruge jeres hjælp! 

Klik her for mere information

 


IDÉER FRA SEKS TIMERS GOD DEBAT OM MULIGHEDERNE FOR AT SKABE BEDRE BOLIGER OG BOLIGMILJØER TIL SENIORER

En sikker base er vigtig – ikke mindst når man bliver ældre. Hjemmet er for de fleste voksne et fast holdepunkt i tilværelsen. Vi ser børnene flyve fra reden, æbletræet vokse i haven og naboer, der kommer og går. Men med tiden flytter vi alle, men hvorhen og til hvad?Forside.jpg

Danske Seniorer og ÆldreForum synes, der er behov for at drøfte boformer for alle ældre.

Derfor inviterede vi en bred kreds af aktører med bl.a. forskere, arkitekter, ældre og unge borgere samt en enkelt fremtidsforsker til at byde ind med tanker, erfaringer og forslag til, hvordan vi skaber boliger og boligmiljøer, hvor ældre (og måske endda også yngre generationer) gerne vil bo.

Hvordan skaber vi eksempelvis boliger og boligmiljøer, som både imødekommer behovet for fysiske rammer og fællesskab for midtergruppen af ældre? Kan plejeboligmiljøet gøres mere attraktivt? Kan seniorbofællesskaberne udvikles yderligere? Og hvordan sikrer vi, at ældre overvejer boligen til den tredje alder, før de bliver for svækkede til fx at ændre boligen, flytte og til at indgå i nye fællesskaber og netværk?

Download Rapport_Ideer_fra_seks_timers_god_debat_om_mulighederne_for_at_skabe_bedre_boliger_og_boligmiljer_til_seniorer.pdf  eller læs mere om hele projektet her.


Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.


SENIORBLADET

8 gange om året udgiver Danske Seniorer medlemsbladet SeniorBladet

SeniorBladet rummer relevante artikler, der fortæller dels om de forskellige tiltag Danske Seniorer gør for medlemmerne, dels rummer gode tilbud og aktuelle artikler: Om alt fra medlemmer, der har spændende historier at fortælle, videre over aktiviteter i klubber, foreninger og kredse.

SeniorBladet, der har et  oplag på 70.000, bringer også features om interessante mennesker, tips og ideer, anmeldelser af film, teater.

Desuden er der i næsten hvert nummer lodtrækning om blandt andet teaterbilletter, biografbilletter og bøger.

Næste nummer af SeniorBladet udkommer den 1. marts og indeholder blandt andet en artikel om et spændende seniorbofællesskab i Århus, Sonnesgården, en om Floraklubben, der begyndte som biografklub, men i dag også rummer et stærkt socialt engagement,  og med tilholdssted i Kolding, samt en interessant artikel om Apps, der kan gøre hverdagen nemmere på en række punkter.

Det skal også nævnes, at der her i 70-året for Danmarks største fødselsårgang, kom til verden bringes et godt nyt bud på en "voksentekst" til børnefødselsdagssangen, I dag er det Ole Fødselsdag.

Bladet sendes til medlemmer af Danske Seniorer: De fleste tilfælde i PostDanmarks indstik, Med rundt, til øvrige med almindelig post eller via omdeling gennem medlemsforeninger.

For at få og kunne læse SeniorBladet skal man være medlem af Danske Seniorer. Henvendelse på tlf. 35 37 24 22 eller pr e-mail: info@danske-seniorer.dk

Udgivelsesplan 2016:

Der er udgivelser af SeniorBladet 2016: Medio januar, primo marts, ultimo april, ultimo maj, primo august, primo september, primo oktober og ultimo november. Deadline for tekster er pt. minimum fem uger før udgivelse. Tekster der indsendes uopfordret kan ikke garanteres bragt - kontakt redaktøren red@danske-seniorer.dk eller 35 37 24 22, for nærmere oplysninger.


 

 

Aktivitetsbladet Kom Med! blev ved indgangen til 2016 til

AktivitetsBladet Ta ud & Kom med.

Samtidig bliver det til en integreret del af SeniorBladet.

 Ta ud & Kom med bringes i 2016 i  SeniorBladet til udgivelse

den 1. marts, 12. april, 9. august og 6. december.


 


 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

Læs seneste Kom Med! 

Design & Hosting by Macrocom