Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.

det elektroniske nyhedsbrev  

Så er der nyt fra Danske Seniorer. Læs seneste udgave her:
Se seneste nyhedsbrev 

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev.  

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: 
Bliv abonnent 

---------------------------------------------------------------

 

Vesterhavet

Flot tur til Vesterhavet

og Hjertefesten i Esbjerg

5.-7. oktober 2015

Læs mere om turen her

----------------------------------------------

Nyt SUPERtilbud fra Danske Seniorer:

- NU også til Bornholms Teater


Som nævnt tidligere arbejder Danske Seniorer på at få flere supertilbud til vores mange medlemmer, uanset hvor i landet, man er bosiddende.

Og nu har vi indgået samarbejde med Bornholms Teater i Rønne. Denne gang gælder det igen et godt tilbud, som alle kan benytte sig af, men som man skal til solskinsøen Bornholm for at opleve.

Det drejer sig om muligheden for at opleve autentisk flamenco ved to verdensstjerner: Den franske sanger Thierry og danske Kirstine Hastrup.

Det foregår på Bornholms Teater i Rønne, hvor man også kan opleve Andrea Pellegrini og medlemmer af Piazzolla Orkestret.

Der er to forestillinger: Lørdag den 12. september kl. 19.30 og søndag den 13. september klokken 15.00.

Normal billetpris er 275,- men medlemmer af Danske Seniorer kan få billet til 190,- kroner.

De kommende 14 dage kan også købet billetter til forestillingen Jeppe på Bjerget - eller den forvandlede bonde.
Normal billetpris 275,-    Danske Seniorer 190,-

Billetter til ovenstående forestillinger direkte ved Bornholms Teater, tlf. 56 95 07 32 eller 56 95 02 95.

Billetsalget har åbent hverdage kl. 15-17 og fra en time før en forestilling.


 

 

Pressemeddelelse

– 16. juni 2015

 

Landsformand Jørgen Fischer, Danske Seniorer:

  • Det er slet ikke rimeligt over for landets ældre!

 - Det er absolut ikke i orden, at Venstre nu vil skære i klippekortsordningen, som man selv har været med til at give danske hjemmehjælpsmodtagere. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer som en reaktion på, at det er kommet frem, at Venstre tilsyneladende nu vil fjerne en række statslige puljer, der skulle være med til at give en lidt mere tålelig tilværelse for landets udsatte og svage, herunder også nogle af de ældre.

Klippekortordningen betyder, at den enkelte hjemmehjælpsmodtager selv kan disponere over en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. En halv time som hjemmehjælpsmodtageren eksempelvis kan bruges på et ekstra bad, til at få skiftet sengetøj eller til en social foranstaltning, som en tur på gaden eller på bibliotek.

 Jørgen Fischer siger:

- Normalt vil vi som upartisk organisation ikke blande os i valgkampen, men når det nu kommer frem, at Venstre vil reducere klippekortordningen for i stedet at bruge pengene på at belønne kommuner, der opnår gode resultater på integrationsområdet, så må vi på det kraftigste sige fra. Det går simpelthen ikke!

 - Klippekortordningen, som Venstre selv har været med til at afsætte 75 millioner kroner til i indeværende år og yderligere 150 millioner kroner til næste år, ser dermed ud til at skulle udhules, inden den rigtig er kommet gang.

- Jeg noterer mig således, at Venstre tilsyneladende vil sløjfe 16 statslige puljer, som alle kommuner har mulighed for at ansøge. Blandt puljerne også den, der giver penge til klippekortordningen.

 Jørgen Fischer fortsætter:

- Der sidder i tusindevis af hjemmehjælpsmodtagere rundt omkring i landet, der allerede i dag får for lidt tid til rengøring, vask, skift af sengetøj, og hjælp til andre ting. Disse mennesker har virkelig brug for hjælp, og så gør det ondt på mig, hvis man nu vil fjerne den ekstra halve time, som Venstre selv har været med til bevilget disse mennesker.

- Jeg har fuld forståelse for, at man gerne vil gøre en indsats på indvandrerområdet, men jeg har absolut ingen forståelse for, at det skal gå ud over landets hjemmehjælpsmodtagere. Mange af disse har via skatter gennem årtier bidraget til den kasse, der skulle sikre dem rimelige forhold, i deres alderdom. Og nu vil man fjerne de midler. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at mange blev glade, da klippekortordningen blev indført, men at de nu skal opleve skuffelse.

 Afsluttende lyder det fra Jørgen Fischer:

- Jeg synes at landets politikere skal tage landets ældre langt mere alvorligt og sikre dem en god og tryg tilværelse i stedet for hele tiden at reducere i de tilbud, der gives. Det er ikke danske politikere klædeligt! Og slet ikke værdigt i forhold til vores pensionister og hjemmehjælpsmodtagere. Det har de simpelthen ikke fortjent. Landets borgere har ret til rimelige forhold i alderdommen.

Midlerne til at belønne kommunerne med, skal komme fra 16 forskellige statslige puljer, som Venstre selv har været med til at forhandle på plads: Det drejer sig om midler til en mere målrettet indsats mod borgere med psykiske lidelser, alkoholproblemer eller som nævnt hele klippekortordningen, der skulle tilgodese landets socialt udsatte ældre og hjemmehjælpsmodtagere.


 

 

 

 

 

HB møde i Tisvilde

Hovedbestyrelsen i Danske Seniorer har nylig holdt møde på Seniorhøjskolen i Tisvilde. En lang række spændende emner var til orientering og debat. Formanden Jørgen Fischer aflagde en organisatorisk beretning om blandt andet det arbejde, der er pågået de seneste måneder.

Der var orientering fra hovedbestyrelsesmedlemmerne om arbejdet ude i de 18 kredse. Dette til gensidig inspiration. De nye kredsbestyrelsesformand og dermed også nye hovedbestyrelsesmedlemmer blev præsenteret ...og deltog alle aktivt i debatterne.

Også konsulenterne gav en orientering om deres arbejde.

Næste HB-møde finder sted den 10. august.

Danske_Seniorer_hb_april_15_119.JPG

Udviklingspuljen 2015

Læs mere her 

Hent ansøgningsskema her

SENIORBLADET

Her er det seneste nummer af SeniorBladet:

5-2015_forside.jpg

 

Læs blad nr. 4 her 

---------------------------------------------------------------- 

Pressemeddelelse udsendt 21. juli ´15

Feriesæson, men danske pensionister må ikke køre i udlandet. Det er uacceptabelt.

Danske Seniorer:

 Feriesæson, men pensionister må ikke køre i udlandet. Det er uacceptabelt.

Flere end fem måneders ventetid på kørekortsfornyelse betyder, at pensionister i 25 procent af tiden de har kortet - inden ny fornyelse, ikke kan køre eller leje bil i udlandet. - Helt uacceptabelt, lyder det fra Danske Seniorer.

- Netop nu er det ferietid, hvilket betyder, at mange danskere tager bilen og kører til udlandet, respektive gerne vil leje en bil, når de er fremme ved feriemålet. Dog, en gruppe er udelukket fra dette scenarie. Det er gruppen af pensionister, som med et midlertidigt kørekort i hånden ikke kan leje eller må køre bil i udlandet. Det betyder, med de nuværende kørekortregler, at vi oplever tilfælde, hvor pensionister i 25 procent af den tid, deres kørekort er gældende, ikke har den fulde udnyttelse af dette, sådan som andre har det. Hvilket er helt uacceptabelt, for ikke at sige, at det er noget svineri

Det siger Jørgen Fischer, landsformand for landsorganisationen Danske Senior.

Jørgen Fischer fortsætter:

- Vi har eksempler på, at medlemmer har ventet fem - seks måneder på at få deres reglementerede kørekort i forbindelse med fornyelse. I ventetiden får de udstedt et midlertidigt kørekort, der gælder i tre måneder. Dette kort er dog kun gældende i de skandinaviske lande, og ikke i eksempelvis resten af Europa. Derfor er disse pensionister, der kun har det midlertidige kort, helt udelukket fra udlandskørsel syd for den danske grænse. Tilsvarende kan de af gode grunde ikke leje bil i udlandet. 

- Nogle pensionisterne har - som følge af den lange ventetid på udstedelse af kort, i to, i nogle tilfælde tre gange, fået fornyet deres midlertidige kørekort, fordi man endnu ikke er klar med det rigtige kort. Og med et midlertidigt kørekort, kan man ikke leje bil i udlandet, ligesom man ikke kan køre bil. Det er utilstedeligt og rammer denne gruppe danskere særdeles hårdt.

- I forvejen kan pensionister fra 75 år kun få fornyet kortet for to år ad gangen. Og da de sidder med et midlertidigt kort, kan de ikke bruge det i 25 procent af tiden. Det er ikke rimeligt, og derfor må vi kraftigt opfordre til, at der nu tages hånd om den kørekortfornyelse. Alt andet er utilstedeligt, lyder det fra Jørgen Fischer.

Det er Borgerservice i de enkelte kommuner, der forestår udstedelse af kørekort. 

/Sieben

---------------------------------------------------------------------

P R E S S E M E D D E L E L S E.....Udsendt 25. juni 2015

Danske Seniorer:

Rigsrevisorerne gør ret i at se på satspuljemidlerne – Danske Seniorer har flere gange tidligere påpeget, at øremærkede midler går til de forkerte.

Vi hilser det særdeles velkomment, at Rigsrevisorerne nu har kig på satspuljemidlerne. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer, i en kommentar til, at det er kom frem, at Folketingets statsrevisorer udtaler kritik af Finansministeriets manglende overblik over de næsten 13 milliarder kroner, som bruges fra puljesystemet til blandt andet socialt udsatte.

 Jørgen Fischer forsætter:

 Vi har tidligere, senest i et tv program på DK4, netop satte fokus på satspuljemidlerne og i en pressemeddelelse den 15. april, rettet kritik mod, ikke størrelsen af midlerne, men mod fordelingen af midlerne.

Gennem flere år har vi i Danske Seniorer følt og oplevet, at politikerne i udstrakt grad har valgt at give satspuljemidler til en lang række andre projekter, end det de oprindelig var øremærket til: Nemlig samfundets svageste og herunder de svagest stillede ældre.

Det har været beskæmmende for os som seniororganisation at opleve, at de midler, der skulle gå til netop de mennesker, vi arbejder med og for, i stigende grad blev anvendt til alt muligt andet. I flæng kan jeg nævne kampen mod islamisering og uddannelse af fængselspersonale, men også til overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb. Det er også svage grupper, men ikke de grupper, som satspuljemidlerne er øremærket til: De gamle og de svage gamle.

Fra Danske Seniorers side, synes vi, at indsats mod førnævnte områder er særdeles vigtig, men finder det ikke rigtigt, at det er satspuljemidlerne, der skal anvendes til disse formål. I stedet burde pengene findes til disse grupper via finansloven.

Vi synes, at satspuljemidlerne skulle gå, som de var øremærket til, herunder også til de ældre, der har problemer med helbredet eller er blevet socialt isoleret. Vi har påpeget det flere gange, og det ser ud til, at man fra statsrevisorernes side endelig giver os ret, når man, som det er beskrevet, nu siger, at man dybest set ingen sikkerhed har for, om pengene bruges efter hensigten.

Baggrund for satspuljemidlerne

I 1987 blev dyrtidsreguleringen afskaffet.

Dyrtidsreguleringen var en regulering af løn og visse offentlige overførselsindkomster som folkepension.

Reguleringen fulgte udviklingen i prisener og var baseret på reguleringspristal fra Danmarks Statistik.

Ved ophævelsen af dyrtidsreguleringen konstateredes det, at vækstprocenten i overførselsindkomsterne var højere end vækstprocenten i lønningerne.

For at modvirke dette indførte Folketinget i 1990 Satspuljeordningen

 Satspuljeordningen betød, at 0,3 procent af stigninger i overførselsindkomster, som pensioner, dagpenge og kontanthjælp, skulle overføres til satspuljen.

Midlerne i satspuljen skulle fordeles forholdsmæssig mellem pensionister og andre overførselsmodtagere.

Det skulle ske i forhold til deres samlede andel af overførslerne.

Med årene er en stigende del af satspuljemidlerne overgået til andre end pensionister og overførselsmodtagere

I stedet er pengene gået til bland andet integration, overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb.

Midlerne er altså gået til helt andre formål end til oprindelig tiltænkt og lovbefalet.

/Henrik Sieben


Her er det nye Kom Med! nr. 3. 2015 

 ForsideKM.3.2015-tilpassetStr.jpg

Næste Kom Med!
udkommer ultimo november 2015

Læs seneste Kom Med! 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXTRA - EXTRA - EKSTRA


LAST PROM 2015


Den af Danske Seniorer arrangerede Last Prom koncert i Tivolis Koncertsat er totalt udsolgt, hvilket vi naturligvis glæder os meget over. Men, fortvivl ikke…..

 

….I et godt samarbejde med Tivoli, er det lykkedes at fremskaffe yderligere et antal billetter til en lørdagsudgave af Last Prom.

 

Denne finder sted lørdag den 26. september ligeledes klokken 19.30 og med helt identisk stjernebesat program.


Billetterne kan købes for blot 175,- kroner, plus gebyr 20 kroner, men med entré til Tivoli. Normalpris for billetterne fra 280,- til 350 kroner + gebyr.

 

Billetterne købes direkte fra Tivolis Billetkontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01. Husk at sige, at du er medlem af Danske Seniorer.

Kongres - Danske Seniorers kontorer er lukket den 7. og 8. september ´15

Som følge af kongres i Danske Seniorer, er kontoret i Sdr. Omme og i Griffenfeldsgade i København lukket mandag den 7. og tirsdag den 8. september.

Kongressen afvikles tirsdag på Hotel Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens med deltagelse af kongresdelegerede, hovedbestyrelsen, repræsentanter for foreninger og klubber, samt personale og inviterede gæster. Tilmelding er lukket.

 


 

Se nyeste udgave af Seniormagasinet – "Passiv dødshjælp?"
Endnu en udgave af Seniormagasinet, som Danske Seniorer laver i samarbejde med DK4, er rullet over skærmen. Vært er Georg Julin, der tager emnet passiv dødshjælp op til debat.

Fik du ikke set afsnittet "Passiv dødshjælp" kan det hentes på nedenstående link.

https://youtu.be/KtTwKEDz374

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 130.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.

 

Design & Hosting by Macrocom