Velkommen til Danske Seniorer - og sidste  nye

Danske Seniorer er et landsdækkende demokratisk fællesskab af enkeltmedlemmer, foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, og ældreråd.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har cirka 130.000 medlemmer. Godt 500 senior- og pensionistforeninger, flere seniorhøjskoler og flere end 100 datastuer er tilsluttet arbejdet. 

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati, og har kontorer i København og i Sdr. Omme.

Sidste nye....

25. maj 2016:

Danske Seniorer:
5-punkts plan kan afhjælpe del af fejlmedicinering af ældre

Hvert år indlægges op mod 100.000 danskere som følge af, at de får for meget medicin og et sted mellem 3.000 og 5.000 dør, fordi de får forkert medicin. Danske Seniorer foreslår en fem-punkts plan, der kan afhjælpe problemet.

 5- punkts plan i korthed:

Det aktive stof i lægemidlet skal fremstå klart og tydeligt på pakningen.
- Ældre patienter, der får flere end fem forskellige lægemidler, skal som minimum en gang hvert år have en gennemgang af deres medicin.
- Det skal af medicinpakken fremgå, hvilket originalprodukt kopimedicinen erstatter.
- Alt skal stå med let forståelig og læsbar skrift.
- Alle patienter skal have den rette medicin, hverken mere eller mindre.

Læs mere her:
Hvert år indlægges op mod 100.000 danskere som følge af, at de får for meget medicin og 3.000 - 5.000 dør, fordi de får forkert medicin. Det budskab har vi bragt frem igen og igen og det glæder os oprigtigt, at såvel sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som formanden for Danske Regioner Bent Hansen nu erkender, at det er et stort problem. Det siger næstformand i landsorganisationen Danske Seniorer Arne Rolighed.

Udtalelsen kommer i relation til en bemærkning fra Sophie Løhde, hvor hun er citeret for at sige:

»Det er muligt, at der skal gøres mere for at forebygge sygehusindlæggelser blandt ældre, der er relateret til medicin, og jeg er også parat til at drøfte behovet for at sætte ind med yderligere initiativer på området med de øvrige partier.«

Arne Rolighed fortsætter:

- Vi har såmænd også et forslag til, hvordan en del af problemstillingen kan løses:

1. Det aktive stof i lægemidlet skal fremstå klart og tydeligt på pakningen.
2. Ældre patienter, der får flere end fem forskellige lægemidler, skal som minimum en gang hvert år have en gennemgang af deres medicin.
3. Det skal af medicinpakken fremgå, hvilket originalprodukt kopimedicinen erstatter.
4. Alt skal stå med let forståelig og læsbar skrift.
5. Alle patienter skal have den rette medicin, hverken mere eller mindre.

Kravet fra Danske Seniorer er desuden, at enhver patient skal have den rette medicin, i korrekt mængde og på korrekt tidspunkt. Hverken flere eller mere. Rette pille i rette mund - og til rette tid!


Arne Rolighed fortsætter:
- Vi oplever ofte ældre, der slet ikke kan finde rundt i de piller, de blive ordineret, af den simple grund, at patienten den ene gang får piller fra én producent og næste gang piller fra en anden producent, fordi apotekerne skal udlevere det på dagens billigste produkt. Og dermed ofte piller fra forskellige producenter fra gang til gang. Dermed er det ikke umiddelbart genkendeligt, at pillen i bund og grund indeholder stort set det samme aktivstof.


- Det skabere usikkerhed og folk bliver bange, hvis de føler, de ikke får den rette medicin udleveret. De skal samtidig være sikre på, at det sundhedsfaglige personale, sørger for rette pille i rette mund. Ligesom borgere, der ikke bor på plejehjem, skal være sikre på, at de får taget de rette piller.

- Det er grundlæggende et stort problem, og er også medvirkende årsag til fejlmedicinering. Det koster liv, det koster dyre hospitalsindlæggelser og det skaber forvirring og bekymring hos mange ældre medborgere og hos deres pårørende.

9. maj 2016:

Marienborgmødet om demens

Danske Seniorer var repræsenteret, da statsminister Lars Løkke-Rasmussen bød velkommen til Marienborgmødet om demens.

Det var Danske Seniorers næstformand Per K- Larsen, der sad med ved bordet, da Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde præsenterede sine betragtninger om den indledende proces, inden andre med stor erfaring og viden, såvel fra behandlersystem som pårørende, kom med indlæg eller lyttede til indlæg for efterfølgende at netværke.

Politisk har vi i Danske Seniorer  især fokus på de svageste ældre og forebyggelse af sygdom og ensomhed, formål der passer godt sammen med oplægget til Handlingsplanen på demensområdet.

Fra Danske Seniorers side vil vi blandt andet gerne bidrage til

  1. at forebygge at demens bliver mere udbredt.

  2. at forhale virkningerne hos de, der rammes og

  3. at informere.

Vi tænker at blande tre metoder, som alle eksperter synes at være enige om: socialt samvær, kognitiv stimulation og motion.

Det lyder måske lidt klinisk, men det er bestemt ikke ment sådan. Vi tror det er vigtigt at aktiviteterne er båret af interesse og lyst og foregår som naturlige dele af livet i de lokale foreninger og klubber, hvor alle har glæde af at deltage og som inkluderer demensramte og pårørende i fællesskabet.  

Det kan være gennem musik, sang, dans, oplevelser man planlægger og gennemfører i fællesskab

Vi håber at der bliver plads til forskning i den Nationale Handlingsplan, både til at klarlægge demensudviklingen og til at skaffe mere viden om, hvad der virker.

Der er nye, udenlandske undersøgelser som tyder på, at selv om bliver flere ældre, er der færre som rammes af demens, fordi de, der lever længe, også lever et mere aktivt, sundt og socialt liv. De der ikke gør det, dør tidligere.

Det vigtige budskab er, at demens forebygges når vi får bedre materielle vilkår, bedre uddannelse, mere motion, ryger mindre, stimuleres med oplysning, IT, musik, idræt. OG sidst men ikke mindst: vores børnebørn

Udviklingen mindskes også i takt med at sundhedsvæsenet giver bedre behandling af kredsløbslidelser, depression og andre sygdomme, der øger risikoen for demens.

Fra Danske Seniorers side er vi parate til at medvirke til et godt forløb af handlingsplanen, til gavn og glæde for de ramte, de pårørende, behandlersystemet og for hele samfundet som sådan. 

Og med det i tankerne, var Danske Seniorer  repræsenteret ved Marienborgmødet om demens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ældreministeren til møde i Danske Seniorer

md_ministeren.jpg

Danske Seniorer holdt sammen med Danske Ældreråd seniorpolitisk debatmøde i Værløse med ældreminister Sophie Løhde.

Læs mere om mødet i næste udgave af SeniorBladet.

Medlemmer af Danske Seniorer får bladet - ikke medlem? Se under indmeldelse

 

 

 

Nyheder fra rejsehjørnet

san_remo_2.jpg

Vi har netop tilføjet nye rejser og ture! 

Klik her for mere information

20160006_Bakken_Dario_A4.jpg

Plakaten kan downloades i A4 her

 


IDÉER FRA SEKS TIMERS GOD DEBAT OM MULIGHEDERNE FOR AT SKABE BEDRE BOLIGER OG BOLIGMILJØER TIL SENIORER

En sikker base er vigtig – ikke mindst når man bliver ældre. Hjemmet er for de fleste voksne et fast holdepunkt i tilværelsen. Vi ser børnene flyve fra reden, æbletræet vokse i haven og naboer, der kommer og går. Men med tiden flytter vi alle, men hvorhen og til hvad?Forside.jpg

Danske Seniorer og ÆldreForum synes, der er behov for at drøfte boformer for alle ældre.

Derfor inviterede vi en bred kreds af aktører med bl.a. forskere, arkitekter, ældre og unge borgere samt en enkelt fremtidsforsker til at byde ind med tanker, erfaringer og forslag til, hvordan vi skaber boliger og boligmiljøer, hvor ældre (og måske endda også yngre generationer) gerne vil bo.

Hvordan skaber vi eksempelvis boliger og boligmiljøer, som både imødekommer behovet for fysiske rammer og fællesskab for midtergruppen af ældre? Kan plejeboligmiljøet gøres mere attraktivt? Kan seniorbofællesskaberne udvikles yderligere? Og hvordan sikrer vi, at ældre overvejer boligen til den tredje alder, før de bliver for svækkede til fx at ændre boligen, flytte og til at indgå i nye fællesskaber og netværk?

Download Rapport_Ideer_fra_seks_timers_god_debat_om_mulighederne_for_at_skabe_bedre_boliger_og_boligmiljer_til_seniorer.pdf  eller læs mere om hele projektet her.


Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.


SENIORBLADET

8 gange om året udgiver Danske Seniorer medlemsbladet SeniorBladet

SeniorBladet rummer relevante artikler, der fortæller dels om de forskellige tiltag Danske Seniorer gør for medlemmerne, dels rummer gode tilbud og aktuelle artikler: Om alt fra medlemmer, der har spændende historier at fortælle, videre over aktiviteter i klubber, foreninger og kredse.

SeniorBladet, der har et  oplag på 70.000, bringer også features om interessante mennesker, tips og ideer, anmeldelser af film, teater.

Desuden er der i næsten hvert nummer lodtrækning om blandt andet teaterbilletter, biografbilletter og bøger.

Bladet sendes til medlemmer af Danske Seniorer: De fleste tilfælde i PostDanmarks indstik, Med rundt, til øvrige med almindelig post eller via omdeling gennem medlemsforeninger.

For at få og kunne læse SeniorBladet skal man være medlem af Danske Seniorer. Henvendelse på tlf. 35 37 24 22 eller pr e-mail: info@danske-seniorer.dk

Udgivelsesplan 2016:

Der er udgivelser af SeniorBladet 2016: Medio januar, primo marts, ultimo april, primo juni, primo august, primo september, primo oktober og ultimo november. Deadline for tekster er pt. minimum fem uger før udgivelse. Tekster der indsendes uopfordret kan ikke garanteres bragt - kontakt redaktøren red@danske-seniorer.dk eller 35 37 24 22, for nærmere oplysninger.


 

 

Aktivitetsbladet Kom Med! blev ved indgangen til 2016 til

AktivitetsBladet Ta ud & Kom med.

Samtidig bliver det til en integreret del af SeniorBladet.

 Ta ud & Kom med bringes i 2016 i  SeniorBladet til udgivelse

den 1. marts, 12. april, 9. august og 6. december.


 


 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

Læs seneste Kom Med! 

Design & Hosting by Macrocom