Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.

Satspuljemidler til svage ældre

Der er netop indgået en politisk aftale om fordelingen af satspuljemidlerne for 2014 på det sociale område. En stor del af midlerne vil komme ældre til gode.

I aftalen er der blandt andet afsat millioner til svage ældre, demensområdet og forkortelse af ventetiden for genoptræning.

Læs mere

Ud i naturen

Hvis du som senior har ideer til nye former for spændende aktiviteter i naturen, er der nu mulighed for at søge om økonomiske midler til at føre dem ud i livet.

Friluftsrådet og VELUX FONDEN vil gerne påskønne aktive ældres indsats i friluftslivet, og derfor kan man få tilskud til for eksempel at arrangere ture ud i det blå for børnebørnene og deres venner, bygge hytter og samtidig lære børnene at passe på naturen.

Læs mere  

Har du mistet afkast

på din pensionsopsparing?

To journaliststuderende vil gerne i kontakt med en person, der har mistet en del af afkastet på sin pensionsopsparing. Eller en person, der har været utilfreds med at være tvunget til at stå i en bestemt pensionskasse.

De to researcher på en artikel, hvor de vil sætte fokus på tvungne pensionskasser og tab har afkast på pension. Hvis du selv har oplevet problemet eller kender nogle, der har, må du meget gerne ringe til Rikke Cathrine Nielsen på: 20952570.

Arne Rolighed om social ulighed

Ressourcestærke ældre må hjælpe de svageste ældre. Hør næstformand Arne Rolighed tale om social ulighed og om, hvordan vi skal tage hånd om de svageste ældre.

Se video her 

 

John Lagoni på vej ud til medlemmerne

Danske Seniorers nye direktør, John Lagoni, vil som noget af det første tage ud i kredsene og besøge så mange medlemmer og foreninger som muligt. 

Hør ham fortælle om sine tanker om, hvad han gerne vil med sit nye job. 

Se video her

 

 

Kom Med 3.2014

forside.KM.3.2014-200.jpg

Læs seneste Kom Med! 

 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

SENIORBLADET

 sb_forsiden_lille_7.jpg

Her kan du se det seneste nummer af SeniorBladet

Læs bladet her 


Besøg Rude Strand Seniorhøjskole

Hvis du gerne vil have et indblik i, hvad man som kursist får ud af et ophold på Rude Strand Seniorhøjskole, kan du se tv-programmet "Vi besøger",

Programmet, hvor man følger et hold kursister på Rude Strand, bliver vist på tv-kanalen dk4.

Du kan se programmet ved at klikke her: 

Se video her


vores elektroniske nyhedsbrev

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

bliv abonnent

Du kan læse den seneste udgave af vores nyhedsbreve her: 

se seneste nyhedsbrev 


Kørekortsag:

Regler for lægetjek lempes 

Danske Seniorers arbejde for at afskaffe reglen om obligatorisk lægetjek af seniorer over 70 år ved kørekortfornyelse bærer frugt. Regeringen vil lempe den aldersdiskriminerende regel.

Læs mere 

Seniormagasinet på dk4

De sidste afsnit i årets række af tv-udsendelser i serien Seniormagasinet bliver vist på tv-kanalen dk4.

Det er udsendelserne "Omsorg for svage ældre" og "Ældre i Yderkantsdanmark".

Du kan se udsendelserne ved at gå ind på nedenstående link.

Klik her.

      udkants_Danmark.png
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 140.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.