Nu kan man finde Danske Seniorer på Facebook. Klik her, og se, hvad der optager os lige nu og deltag i den aktuelle debat eller se billeder fra vores aktiviteter.


Tilmeld dig
Danske Seniorers kongres

KLIK HER


det elektroniske nyhedsbrev  

Så er der nyt fra Danske Seniorer. Læs seneste udgave her:
Se seneste nyhedsbrev 

Alle kan abonnere gratis på Danske Seniorers elektroniske nyhedsbrev.  

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: 
Bliv abonnent 

---------------------------------------------------------------

 

 SOMMERGAVE TIL DIG SELV, HAM ELLER HENDE

Cast-2015-May-V2.png

Står du lige og mangler en god gave...til dig selv, ham eller hende, så køb billet/ter til TivoliRevyen TAMTAMtil. Og husk, du behøver ikke føle dig ene, for tæt ved 300 andre medlemmer af Danske Seniorer er også med at sætte stemningen, denne aften


XTRA -XTRA: Medlemmer af Danske Seniorer kan tillige købe teatermenu til særlig pris på Restaurant Promenaden eller Restaurant Påfuglen - kun 199,-....


Så tag mand, kone, ven, veninde, far, mor, datter, søn, eller hvem du nu har lyst til et sjov og festlig aften i Tivoli og i selskab med andre seniorer.

Danske Seniorer har helt ekstraordinært fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer billetter til særdeles favorabel pris til Tivolis forrygende sommershow: TAM TAM.

Danske Seniorer har fået nogle af de allerbedste billetter, der nu sælges. Der er solist billetter (enkeltbilletter) fra 2. række og to eller flere sammenhængende lidt længere tilbage i salen.

Normalprisen pr billet er 455 kroner, men medlemmer af Danske Seniorer kan købe dem for blot 260 kroner - vel at mærke inkl. entré til Tivoli!!! - Så ved køb af billet til denne favorable pris, har du i princippet, tjent dit medlemskort til Danske Seniorer ind! 

Forestillingen, der har deltagelse af blandt andre Ole Thestrup, Bodil Jørgensen, Thomas Mørk, Ditte Gråbøl, Lene Marie Christensen, Pelle Emil Hebsgard, Szhirley og Rikke Hvidbjerg, begynder klokken 20, men dørene åbner en halv time før.

Forestillingen, der spiller i Glassalen, og hvortil Danske Seniorer har fået det gode tilbud til vores medlemmer finder sted onsdag den 15. juli.

Tilbuddet gælder således kun denne dag - og så længe billetter haves!

Billetter kan købes i Rejsehjørnet, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N, tlf. 3537 2422.

 

Pressemeddelelse

– 16. juni 2015

 

Landsformand Jørgen Fischer, Danske Seniorer:

  • Det er slet ikke rimeligt over for landets ældre!

 - Det er absolut ikke i orden, at Venstre nu vil skære i klippekortsordningen, som man selv har været med til at give danske hjemmehjælpsmodtagere. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer som en reaktion på, at det er kommet frem, at Venstre tilsyneladende nu vil fjerne en række statslige puljer, der skulle være med til at give en lidt mere tålelig tilværelse for landets udsatte og svage, herunder også nogle af de ældre.

Klippekortordningen betyder, at den enkelte hjemmehjælpsmodtager selv kan disponere over en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. En halv time som hjemmehjælpsmodtageren eksempelvis kan bruges på et ekstra bad, til at få skiftet sengetøj eller til en social foranstaltning, som en tur på gaden eller på bibliotek.

 Jørgen Fischer siger:

- Normalt vil vi som upartisk organisation ikke blande os i valgkampen, men når det nu kommer frem, at Venstre vil reducere klippekortordningen for i stedet at bruge pengene på at belønne kommuner, der opnår gode resultater på integrationsområdet, så må vi på det kraftigste sige fra. Det går simpelthen ikke!

 - Klippekortordningen, som Venstre selv har været med til at afsætte 75 millioner kroner til i indeværende år og yderligere 150 millioner kroner til næste år, ser dermed ud til at skulle udhules, inden den rigtig er kommet gang.

- Jeg noterer mig således, at Venstre tilsyneladende vil sløjfe 16 statslige puljer, som alle kommuner har mulighed for at ansøge. Blandt puljerne også den, der giver penge til klippekortordningen.

 Jørgen Fischer fortsætter:

- Der sidder i tusindevis af hjemmehjælpsmodtagere rundt omkring i landet, der allerede i dag får for lidt tid til rengøring, vask, skift af sengetøj, og hjælp til andre ting. Disse mennesker har virkelig brug for hjælp, og så gør det ondt på mig, hvis man nu vil fjerne den ekstra halve time, som Venstre selv har været med til bevilget disse mennesker.

- Jeg har fuld forståelse for, at man gerne vil gøre en indsats på indvandrerområdet, men jeg har absolut ingen forståelse for, at det skal gå ud over landets hjemmehjælpsmodtagere. Mange af disse har via skatter gennem årtier bidraget til den kasse, der skulle sikre dem rimelige forhold, i deres alderdom. Og nu vil man fjerne de midler. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at mange blev glade, da klippekortordningen blev indført, men at de nu skal opleve skuffelse.

 Afsluttende lyder det fra Jørgen Fischer:

- Jeg synes at landets politikere skal tage landets ældre langt mere alvorligt og sikre dem en god og tryg tilværelse i stedet for hele tiden at reducere i de tilbud, der gives. Det er ikke danske politikere klædeligt! Og slet ikke værdigt i forhold til vores pensionister og hjemmehjælpsmodtagere. Det har de simpelthen ikke fortjent. Landets borgere har ret til rimelige forhold i alderdommen.

Midlerne til at belønne kommunerne med, skal komme fra 16 forskellige statslige puljer, som Venstre selv har været med til at forhandle på plads: Det drejer sig om midler til en mere målrettet indsats mod borgere med psykiske lidelser, alkoholproblemer eller som nævnt hele klippekortordningen, der skulle tilgodese landets socialt udsatte ældre og hjemmehjælpsmodtagere.


 

 

 

 

 

HB møde i Tisvilde

Hovedbestyrelsen i Danske Seniorer har nylig holdt møde på Seniorhøjskolen i Tisvilde. En lang række spændende emner var til orientering og debat. Formanden Jørgen Fischer aflagde en organisatorisk beretning om blandt andet det arbejde, der er pågået de seneste måneder.

Der var orientering fra hovedbestyrelsesmedlemmerne om arbejdet ude i de 18 kredse. Dette til gensidig inspiration. De nye kredsbestyrelsesformand og dermed også nye hovedbestyrelsesmedlemmer blev præsenteret ...og deltog alle aktivt i debatterne.

Også konsulenterne gav en orientering om deres arbejde.

Næste HB-møde finder sted den 10. august.

Danske_Seniorer_hb_april_15_119.JPG

Udviklingspuljen 2015

Læs mere her 

Hent ansøgningsskema her

SENIORBLADET

Her er det seneste nummer af SeniorBladet:

SeniorBladet_0415_fors.jpg

Læs blad nr. 4 her 

---------------------------------------------------------------- 

Velkommen til de nye ministre - ældreminister

Danmark har netop fået ny sundheds- og ældreminister. Det blev den 31-årige Sophie Løhde. Det skete i forbindelse med tiltrædelse af den nye Lars Løkke Rasmussen II regering.

Sophie Løhde har været medlem af Folketinget siden 2007 og har været sundhedsordfører for Venstre de seneste fire år.

Danske Seniorer ser frem til samarbejdet med den nye minister, ligesom vi ser frem til samarbejdet med den nye socialminister Karen Ellemann.

Til begge er der kun at sige: Velkommen til arbejdet, der er rigeligt at tage fat i, når det gælder om at sikre gode forhold for Danmarks seniorer.

Kun har vi på nuværende tidspunkt denne ene anke: Det havde været bedre, om det havde heddet sundheds- og SENIORminister.

Når det er skrevet, tillader vi os i Danske Seniorer også at have noteret os nogle af de mange tilbud og løfter, som de forskellige politiske partier bød ind med i valgkampen.

Heraf en række tilbud og løfter, der er målrettet danske seniorer.

Fremadrettet vil vi derfor holde øje med om de udstukne løfter nu også bliver overholdt eller om det hele var spil for galleriet, for alle skal huske, at Valgløfter skal indfries

/Sieben

---------------------------------------------------------------------

P R E S S E M E D D E L E L S E.....Udsendt 25. juni 2015

Danske Seniorer:

Rigsrevisorerne gør ret i at se på satspuljemidlerne – Danske Seniorer har flere gange tidligere påpeget, at øremærkede midler går til de forkerte.

Vi hilser det særdeles velkomment, at Rigsrevisorerne nu har kig på satspuljemidlerne. Det siger formanden for Danske Seniorer, Jørgen Fischer, i en kommentar til, at det er kom frem, at Folketingets statsrevisorer udtaler kritik af Finansministeriets manglende overblik over de næsten 13 milliarder kroner, som bruges fra puljesystemet til blandt andet socialt udsatte.

 Jørgen Fischer forsætter:

 Vi har tidligere, senest i et tv program på DK4, netop satte fokus på satspuljemidlerne og i en pressemeddelelse den 15. april, rettet kritik mod, ikke størrelsen af midlerne, men mod fordelingen af midlerne.

Gennem flere år har vi i Danske Seniorer følt og oplevet, at politikerne i udstrakt grad har valgt at give satspuljemidler til en lang række andre projekter, end det de oprindelig var øremærket til: Nemlig samfundets svageste og herunder de svagest stillede ældre.

Det har været beskæmmende for os som seniororganisation at opleve, at de midler, der skulle gå til netop de mennesker, vi arbejder med og for, i stigende grad blev anvendt til alt muligt andet. I flæng kan jeg nævne kampen mod islamisering og uddannelse af fængselspersonale, men også til overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb. Det er også svage grupper, men ikke de grupper, som satspuljemidlerne er øremærket til: De gamle og de svage gamle.

Fra Danske Seniorers side, synes vi, at indsats mod førnævnte områder er særdeles vigtig, men finder det ikke rigtigt, at det er satspuljemidlerne, der skal anvendes til disse formål. I stedet burde pengene findes til disse grupper via finansloven.

Vi synes, at satspuljemidlerne skulle gå, som de var øremærket til, herunder også til de ældre, der har problemer med helbredet eller er blevet socialt isoleret. Vi har påpeget det flere gange, og det ser ud til, at man fra statsrevisorernes side endelig giver os ret, når man, som det er beskrevet, nu siger, at man dybest set ingen sikkerhed har for, om pengene bruges efter hensigten.

Baggrund for satspuljemidlerne

I 1987 blev dyrtidsreguleringen afskaffet.

Dyrtidsreguleringen var en regulering af løn og visse offentlige overførselsindkomster som folkepension.

Reguleringen fulgte udviklingen i prisener og var baseret på reguleringspristal fra Danmarks Statistik.

Ved ophævelsen af dyrtidsreguleringen konstateredes det, at vækstprocenten i overførselsindkomsterne var højere end vækstprocenten i lønningerne.

For at modvirke dette indførte Folketinget i 1990 Satspuljeordningen

 Satspuljeordningen betød, at 0,3 procent af stigninger i overførselsindkomster, som pensioner, dagpenge og kontanthjælp, skulle overføres til satspuljen.

Midlerne i satspuljen skulle fordeles forholdsmæssig mellem pensionister og andre overførselsmodtagere.

Det skulle ske i forhold til deres samlede andel af overførslerne.

Med årene er en stigende del af satspuljemidlerne overgået til andre end pensionister og overførselsmodtagere

I stedet er pengene gået til bland andet integration, overvågningsudstyr i storcentre, indsats mod kvindehandel, bekæmpelse af prostitution og beskyttelse af børn mod overgreb.

Midlerne er altså gået til helt andre formål end til oprindelig tiltænkt og lovbefalet.

/Henrik Sieben


Her er det nye Kom Med! nr. 2. 2015 

ForsideKM_2.2015-tilpassetStr.jpg

Næste Kom Med!
udkommer ca. 1. august 2015

Læs seneste Kom Med! 

Vi har også et særligt KOM MED! nyhedsbrev specielt for dig, der bor i Hovedstadsområdet

Tilmeld dig her

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EXTRA - EXTRA - EKSTRA


LAST PROM 2015


Den af Danske Seniorer arrangerede Last Prom koncert i Tivolis Koncertsat er totalt udsolgt, hvilket vi naturligvis glæder os meget over. Men, fortvivl ikke…..

 

….I et godt samarbejde med Tivoli, er det lykkedes at fremskaffe yderligere et antal billetter til en lørdagsudgave af Last Prom.

 

Denne finder sted lørdag den 26. september ligeledes klokken 19.30 og med helt identisk stjernebesat program.


Billetterne kan købes for blot 175,- kroner, plus gebyr 20 kroner, men med entré til Tivoli. Normalpris for billetterne fra 280,- til 350 kroner + gebyr.

 

Billetterne købes direkte fra Tivolis Billetkontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01. Husk at sige, at du er medlem af Danske Seniorer.

NYE UDGAVER AF seniormagasinet på dk4

DK4 og Danske Seniorer har netop sluttet optagelserne til yderligere to programmer af det meget sete Seniormagasinet.

Den første udgave, der har Georg Julin som vært, handler om satspuljemidlerne. Udsendelsens titel er Seniormagasinet - pensionisterne  betaler.

I programmet deltager landsformand for Danske Seniorer, Jørgen Fischer, der debatterer fordelingen af satspuljemidlerne med MF´er for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

Jørgen Fischer anfører blandt andet, at midlerne i stigende grad er anvendt til andre formål end de oprindeligt tiltænkte, som var og bør være udsatte og svage ældre. I steder er de anvendt til eksempelvis uddannelse af fængselspersonale, kampen mod islamisering og til kvindehandel.

- Hver især gode formål at støtte, men ikke for pensionisternes penge, lyder det fra Jørgen Fischer. - Midler til førnævnte ting skal tages fra den danske fælleskasse, ikke fra en bestemt målgruppe, som pensionisterne, de udsatte og de svage ældre udgør.

Programmet "Pensionisterne betaler" sendt første gang den 22. april 2015 på DK4. Se det her hvis du gik glip af programmet:

http://youtu.be/20hty_zooZk

EKSTRA - EKSTRA - EXTRA


LAST PROM EXTRA UDGAVE


Den af Danske Seniorer arrangerede Last Prom koncert i Tivolis Koncertsat er totalt udsolgt, hvilket vi naturligvis glæder os meget over. Men, fortvivl ikke…..

 

….I et godt samarbejde med Tivoli, er det lykkedes at fremskaffe yderligere et antal billetter til en lørdagsudgave af Last Prom.

 

Denne finder sted lørdag den 26. september ligeledes klokken 19.30 og med helt identisk stjernebesat program.


Billetterne kan købes for blot 175,- kroner, uden gebyr og med entré til Tivoli. Normalpris for billetterne fra 280,- til 350 kroner + gebyr.

 

Billetterne købes direkte fra Tivolis Billetkontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V., tlf. 33 15 10 01.

Se nyeste udgave af Seniormagasinet – "Passiv dødshjælp?"
Endnu en udgave af Seniormagasinet, som Danske Seniorer laver i samarbejde med DK4, er rullet over skærmen. Vært er Georg Julin, der tager emnet passiv dødshjælp op til debat.

Fik du ikke set afsnittet "Passiv dødshjælp" kan det hentes på nedenstående link.

https://youtu.be/KtTwKEDz374

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velkommen til Danske Seniorer

Danske Seniorer er et landsdækkende fællesskab af foreninger, klubber, ældrecentre, projekter, aktivitetshuse, ældreråd og enkeltmedlemmer.

Danske Seniorer er en fusion af Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Danske Seniorer har over 130.000 medlemmer.

Danske Seniorer virker for alle seniorer i Danmark, men har i særlig grad fokus på at sikre en anstændig pensionisttilværelse for samfundets svageste og mest sårbare ældre.

Danske Seniorer beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med organisationens arbejde er at styrke ældres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og selv have indflydelse på tilværelsen. Danske Seniorer arbejder for ligestilling i behandlingen af ældre i sundhedssystemet og har fokus på medicinering af ældre og forebyggelse af sygdom, svækkelse og isolation.

Kort sagt - vi arbejder for at forbedre forholdene for ældre borgere i Danmark – både ved at påvirke politikere og beslutningstagere på ældreområdet, men også ved at tilbyde ældre mennesker lokale fællesskaber og meningsfulde aktiviteter. Det vi kalder: ”Socialpolitik i praksis”.

Danske Seniorer bygger på frivillighed og medlemsdemokrati.

 

Design & Hosting by Macrocom